Declaració d’accessibilitat

ALPACAMONTSENY.CAT S.L. s’ha compromès a fer accessible el vostre lloc web, de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://alpacamontseny.cat/

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen al següent punt.

Contingut no accessible

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
 • El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:
  La identificació del dipòsit de l’entrada a camps per recollir informació de l’usuari pot no ser determinat pragmàticament [requisit número 9.1.3.5 identificació del propòsit de l’entrada (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019].
 • La presentació visual de textos i imatges pot no tenir una relació d’almenys 4,5:1 [requisit número 9.1.4.3 Contrast (mínim) d’UNE-EN 301-549-2019].
 • Per als components de la interfície d’usuri amb etiquetes que inclouen text o imatges de text el nom pot no contenir el text que es presenta visualment [requisit número 9.2.5.3 Inclusió de l’etiqueta al nom (Condicional) d’UNE-EN 301- 549-2019 ].
 • Potser no se satisfan els cinc requisits de conformitat de les pautes WCAG 2.1 [requisit número 9.6 Requisits de conformitat de les Pautes WCAG (Condicional) d’UNE-EN 301-549-2019 ].

Càrrega desproporcionada

No aplica

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Alguns continguts de la web es van crear amb anterioritat a la botiga, s’ha intentat fer una revisió de l’accessibilitat de tots els elements que la conformen per donar compliment amb el RD 1112/2018, però hi pot haver elements que es puguin optimitzar.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 23 de gener de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa creadora de la pàgina web, en aquest cas La Primera Telecomunicación S.L.
Observacions i dades de contacte
Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com per exemple:
 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a laccessibilitat del lloc web
A través del formulari de contacte d’ALPACAMONTSENY.CAT o trucant al telèfon 655 967 584.
Podeu presentar:
 • Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
 • Sol·licitud d’informació accessible relativa a:
  • continguts que estan exclosos de làmbit daplicació del RD 1112/2018 segons el que estableix larticle 3, apartat 4
  • continguts que estan exempts del compliment dels requisits daccessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.
A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima. Aquestes reclamacions seran rebudes i tractades per ALPACAMONTSENY.CAT S.L.

Contingut opcional

Aquest portal està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.
Si voleu canviar la mida de lletra del text als principals navegadors gràfics utilitzeu els menús següents:
 • Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
 • Opera: Veure > Zoom
 • Safari: Veure > Fer el text més gran
 • Chrome: Controla la página actual > Tamaño del texto
 • Per modificar la mida de tot a la pàgina:
  • Ctrl + + per augmentar-ho
  • Ctrl + – per disminuir-ho
  • Ctrl + 0 restaura la mida original del text
Si el que voleu és anul·lar el full d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size o Colors de la WAI, que es pot llegir traduït a l’espanyol a Com canviar la mida del text o colors?